ประกาศยกเลิกติว GAT เชื่อมโยงและ ENG

SPU Activity

โดย nattaporn

ประกาศยกเลิกติว GAT เชื่อมโยงและ ENG ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 59 และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งค่ะ