ประกาศ เลื่อนการเรียนการสอบและกำหนดการสอบชดเชย

SPU calendar

โดย Nuttu

ประกาศ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เลื่อนการเรียนการสอบและกำหนดการสอบชดเชย

ระดับปริญญาตรี

เลื่อนการสอบ     14 – 16  ตุลาคม 2559

วันสอบชดเชย     29 – 30 ตุลาคม 2559

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

เลื่อนการเรียนการสอนและการสอบ    14 – 16  ตุลาคม 2559

กำหนดวันชดเชย         เป็นไปตามประกาศของแต่ละหลักสูตร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก