สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

SPU calendar

โดย Nuttu

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อยเกล้าน้อมกระหม่อม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีปทุม