นวชาติ เหมือนนาค หนึ่งในตัวแทนประเทศไทยกับการเป็น Microsoft Student Partner Thailand

SPU News

โดย suchart

" IT SPU สามารถสร้ำงเรา
ให้เป็นมืออำชีพในสาย IT
ได้อย่ำงแน่นอน "

เข้าไปเป็น Microsoft Student Partner Thailand ได้ยังไง
พี่ๆ จาก Microsoft มาเปิดอบรมโครงการ Imagine Cup Boot Camp ซึ่งผมก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครสาย Leader จากนั้นก็มีโอกาสเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายของประเทศไทย และพี่ๆ ใน Microsoft แนะนำให้ลองสมัครเป็น Microsoft Student Partner Thailand ผมจึงลองส่งผลงานเข้าไป แล้วก็ได้รับคัดเลือกครับ
หน้าที่ของ Microsoft Student Partner Thailand
เผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ ด้านต่างๆ ของ Microsoft ครับ อย่างตัวผมเองก็จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และนำโครงการต่างๆ ของ Microsoft เข้ามาครับ เช่น โครงการ Dreamspark Premium ที่จะแจก Software ลิขสิทธิ์ โดยในนั้นจะมี License Software ตั้งแต่ Window Xp จนถึง Window 10 รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft ด้วยครับ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็น Microsoft Student Partner Thailand
ได้ประสบการณ์และความรู้จากการทำงานจริงกับ Microsoft ครับ และที่สำคัญยังได้ทักษะในการพูดการสื่อสารภาษาอังกฤษครับ เนื่องจากการทำงานกับทาง Microsoft จะมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้กระบวนการทำงานขององค์กรระดับโลกครับ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับนักศึกษาครับ
พูดถึง IT SPU
เรียนหนัก เน้นประสบการณ์จริง มีอาจารย์คอยสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับ และ IT SPU สามารถสร้างเราให้เป็นมืออาชีพในสาย IT ได้อย่างแน่นอนครับ


UploadImage