ผลงาน Interactive Installation “อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” โดยนักศึกษา ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

“อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” ผลงานของคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเกียรติไปร่วมแสดงในงาน “สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ”  นักศึกษา สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเตรียมงานกันอย่างสนุกสนานกับผลงานชุด“อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ” เป็นผลงาน Interactive Installation ซึ่งได้รับเกียรติ เชิญเข้าร่วมแสดงในงาน “สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ” (เสือฝ้าย เสือใบ และเสือมเหศร) ในวันที่ 11-13 กันยายน 58 นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี โดยผลงานชุดนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชา Interactive Design เป็นผู้ให้คำแนะนำ