โครงการอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้องโรงเรียนศรีรัตโนภาศ จ.นนทบุรี

SPU News

โดย nattaporn

        UploadImage  UploadImage
  ที่เลือกโครงการนี้เพราะอยากช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ทำให้ภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือทางโรงเรียนได้ สำหรับการทำงานของเรานั้นมีเวลาการเตรียมการน้อย เพราะต้องสำรวจพื้นที่ รงเรียน ทำเรื่องขออนุญาตทางโรงเรียน และต้องเตรียมสิ่งของหรืออุปกรณ์ ที่จะนำไปบริจาค จึงค่อยลงพื้นที่แต่การทำงานจิตอาสาครั้งนี้ทำให้เราได้เห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ถึงแต่ละคนจะมาจากต่างคณะกัน และยังได้ ข้อคิดดีๆจากอาจารย์คือ การทำงานต่างๆ ถึงแม้จะมีการวางแผนไว้ตั้งแต่แรก ก็อาจมีข้อผิดพลาดได้และนั่นคือประสบการณ์ที่ทำให้เรานำไปพัฒนาการ ทำงานในครั้งต่อๆไป ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจทำกิจกรรมจิตอาสา เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ ในทุกโรงเรียน เพราะยังมีโรงเรียนอีกมากที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อเรียนการสอน
UploadImage