โครงการสานฝันปันรัก มูลนิธิธรานุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

SPU News

โดย nattaporn

UploadImage

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม กับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของกลุ่มนักศึกษา SPU ในรายวิชา HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตใน อุดมคติเพื่อให้นักศึกษาร่วมดูแลและรับผิดชอบสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่แต่ละกลุ่ม เลือกทำ
UploadImage
UploadImage

เป็นโครงการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุข แก่ผู้สูงอายุให้มีรอยยิ้มและกำลังใจ โดยที่เลือกไปทำกิจกรรมที่นี่เพราะคิดว่าผู้สูงอายุบางคนอาจถูกทอดทิ้งจากครอบครัวในการทำงานเรา เริ่มทำโครงการโดยหาทุนเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือ มูลนิธิฯ ทำความสะอาดสถานที่และจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มมอบความสุข ให้กับผู้สูงอายุ โครงการนี้สอนให้รู้จักการให้กับ คนที่ไม่มีและเป็นความสุขที่สร้างขึ้นมาได้ ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจกิจกรรมจิตอาสา การ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดกิจกรรม จิตอาสาเป็นความสุขที่สามารถสร้างเองได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย

UploadImage