SPU : คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม สร้างประสบการณ์ตรง สร้างบุคลากรดีสู่สังคม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงแต่เรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังลงพื้นที่เรียนรู้จริง เพื่อให้เกิดประสบการจริงในการออกไปปฎิบัติงานจริง ในการออกไปบริการงานออกแบบให้กับชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ และเกิดความเสียสละ เอื้อเฟื้อต่อสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา