"อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ" ผลงาน Interactive Installation SPU

SPU Activity

โดย Admin Spublog

"อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ" ผลงานของคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ได้รับเกียรติไปร่วมแสดงในงาน "สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ"

นักศึกษา สาขา อินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม กำลังเตรียมงานกันอย่างสนุกสนาน กับผลงานชุด "อยู่อย่างเสือเมืองสุพรรณ" เป็นผลงาน Interactive Installation ซึ่งได้รับเกียรติเชิญไปร่วมแสดงในงาน "สืบสานตำนานเสือเมืองสุพรรณ" (เสือฝ้าย เสือใบ และเสือมเหศร) ในวันที่ 11-13 กันยายน 58 นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี โดยผลงานชุดนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ประจำรายวิชา Interactive Design เป็นผู้ให้คำแนะนำ