นักศึกษาศิลปะการแสดง นิเทศฯ คว้า 4 รางวัล จากเวทีการประกวด ONE MAN ONE WOMAN Twilight Thailand

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายอรรถพล วงษ์ภูมิ (ไตตั้น) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้า 4 รางวัล
ได้แก่

1.รางวัลขวัญใจแต่งกายดี
2.รางวัลขวัญใจหนุ่มวัยใส
3.ถ้วยรางวัลขวัญใจหนุ่มหล่อแรกรุ่น และ 
4. รางวัลหนุ่มหน้าใสหัวใจชมพู
ได้ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จากเวทีการประกวด ONE MAN ONE WOMAN  Twilight Thailand


(เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559)