เปิดใจ “เด็กการบิน” เรียนสาขานี้น่าสนใจอย่างไร

SPU News

โดย suchart

         ซอว์อยากทำงานด้านสายการบินค่ะ เพราะด้วยอาชีพในสายนี้สำหรับประเทศไทยยังคงเปิดกว้างและเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซอว์จึงศึกษาว่าที่ไหนเปิดสอนสาขานี้บ้าง และพบว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีชื่อเสียงในด้านนี้และซอว์ชอบตรงที่มหาวิทยาลัยการันตีว่าจะได้เรียนรู้กับตัวจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงและมีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงมาสอน ซอว์จึงตัดสินใจฝากอนาคตไว้ที่ศรีปทุมเพราะสามารถที่จะต่อยอดให้ความฝันของซอว์กับการทำงานเกี่ยวกับสายการบินเป็นจริงได้แน่ๆ ซึ่งเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว ก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ในทุกขั้นตอน จากผู้มีประสบการณ์จริงๆ ซอว์สนุกและตื่นเต้นเหมือนได้ทำงานจริงๆ เลยค่ะ 
         ในอนาคตถ้าซอว์ออกไปทำงานจริงๆ คิดว่าคงไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก เพียงแค่นำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบขององค์กรนั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดคือภาษา เพราะงานด้านการบินต้องใช้ภาษา
ในการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติและที่สำคัญการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ภาษาเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน จะสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเราเองก็จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกันนะคะ


UploadImage
         ผมเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เพราะวางอนาคตไว้ว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วอยากทำงานในสายงานด้านธุรกิจการบิน ซึ่งแน่นอนว่าใครที่มาทางด้านนี้ก็อยากไปทำงานในสนามบิน ผมมองว่ามันเป็นงานที่ดูดีทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา บุคลิก ตรงนี้ผมมั่นใจว่าผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 55555 การมีใจในงานด้านบริการ ผมก็มีอยู่แล้วเพราะชอบบริการให้คนอื่นมีความสุข ส่วนความสามารถด้านภาษาและประสบการณ์ความรู้ อันหลังนี้ผมคิดอยู่นาน
พอสมควร เพราะสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผมไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้ ที่สำคัญคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะสามารถนำเราเข้าไปทำงานในสายการบินใดการบินหนึ่งได้เลย ก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายท่านครับ จึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
         เมื่อได้เข้ามาเรียนและได้สัมผัสกับการเรียนการสอนแล้ว ภูมิใจครับที่เลือกและตัดสินใจไม่ผิด เพราะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือพาเราไปสัมผัสกับสถานที่ทำงานจริงๆ ได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง ยิ่งทำให้การเรียนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมาก และยิ่งทำให้มั่นใจว่า เมื่อจบแล้วจะได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอน เพราะมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบ
การธุรกิจชั้นนำจำนวนมาก