ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์บางกอกน้อย (Bangkoknoi History Park)

SPU News

โดย nattaporn

แรงบันดาลใจ
เกิดจากความสนใจส่วนตัวในเรื่องของรถไฟไทยในสมัยก่อนครับ โดยเล็งเห็นว่าเราควรอนุรักษ์รถไฟโบราณไว้เพราะผมเป็นคนชอบเดินทางด้วยรถไฟ จึงทำ ให้เห็นถึงเสน่ห์ของการโดยสารรถไฟอีกทั้งโกดังที่เก็บรถจักรไว้มีสถานที่ตั้งอยู่บางกอกน้อยครับ ผมจึงอยากอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์บางกอกน้อย ซึ่งไม่เพียงแต่อนุรักษ์รถไฟโบราณแต่ยังเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เรื่องต่างๆ ของบางกอกน้อย เช่น การปั้นพระพุทธรูป การทำบาตร

แนวคิดการออกแบบ
เราออกแบบโดยเก็บตัวโกดังเก่าเอาไว้และสร้างอาคารใหม่โดยขุดไปอยู่ใต้ดินเพื่อไม่ให้ตัวอาคารใหม่มาบดบังตัวโกดังเก่าที่มีอยู่เดิม เนื่องจากต้องการอนุรักษ์สถานที่เดิมเอาไว้จีงต้องให้สถาปัตยกรรมเดิมยังคงมีความโดดเด่นอยู่ อีกทั้งยังออกแบบพื้นที่ในการทำ กิจกรรมสำ หรับคนที่ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบางกอกน้อยอีกด้วยครับ

จุดเด่นของผลงาน
การอนุรักษ์อาคารเดิมเอาไว้และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่

การเรียนสถาปัตย์ SPU
ทำ ให้มีโอกาสได้ทำ งานจริงเนื่องจากรุ่นพี่จะแนะนำ งานมาให้ทำ ในช่วงปิดเทอม ซึ่งช่วยให้เรามีประสบการณ์จากการทำ งานจริงๆ ครับ อีกทั้งในการทำ Thesis เราจะมีโอกาสในการบริหารการทำ งาน เพราะจะมีรุ่นน้องมาช่วยในการทำ งานประมาณ 10คน เพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เพื่อสร้างงานให้ออกมาดีที่สุดครับ