แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนคลองวาฬ

SPU News

โดย nattaporn

แรงบันดาลใจ
สนใจในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนคลองวาฬครับ เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมีการใช้เส้นทางจักรยาน

แนวคิดการออกแบบ
        จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนคลองวาฬที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงเกิดเป็นแนวคิดการออกแบบ คือ SENSE OF KLONGWAN โดยผมจะเน้นใน 2 เรื่องโดยเรื่องแรกคือวิถีการดำ เนินชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่วนอีกเรื่องคือความเป็นธรรมชาติของชุมชนในด้านบริบทโดยรอบของ สถานที่ตั้งของตัวโครงการ เช่น ล็อบบี้เราจะใช้Open Spaceเพื่อเน้นบรรยากาศให้เชื่อมต่อกับบริบทภายนอก อีกทั้งช่วยลดการใช้พลังงาน และเพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบปั่นจักรยาน เราจึงออกแบบลิฟท์ที่สามารถนำ จักรยานขึ้นมาบนห้องพักและสร้างดีไซน์ในการจัดวางไว้อย่างลงตัว

จุดเด่นของผลงาน
เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยใช้เส้นทางจักรยาน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนคลองวาฬครับ

การเรียนสถาปัตย์ SPU
ได้ประสบการณ์วิธีการคิด และกระบวนการทำ งานที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องดีไซน์และฟังก์ชั่น ครับ