SPU : ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม “ม้วนซื่น” รับน้อง ไหว้ครู “58

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   จัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องใหม่ ”58 ภายใต้สโลแกน”ม้วนซื่น”  ซึ่งมีทีมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นตัวแทนคณะฯในการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้      โดยมี ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งในงานนักศึกษาทุกคนได้รับการผูกข้อมือจากผู้บริหารคณาจารย์และร่วมกิจกรรมประกวด ดาว-เดือน กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานประทับใจทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา