SPU : สกอ. ผนึก ม.ศรีปทุม ฝึกโยคะ ส่งเสริมสุขภาพดีไม่มีขายในสถาบันอุดมศึกษา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา” (โยคะ และ รำไม้พลอง) เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

โดยโครงการฯดังกล่าว จัดให้มีการออกกำลังกายในทุกวันจัทร์ และวันพุธ เวลา 15.00-16.00 น. ตลอดทั้งเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬา อาคาร 10 ชั้น 5 หรือโทร. 02-579-1111 ต่อ 2136