SPU : SPU บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “Give Blood For Mom” บริจาคโลหิต ให้กับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)     คลิกชมภาพบรรยากาศ >>> http://bit.ly/2dBOWZo