นักศึกษาคณะนิติ คว้ารางวัล 2 ทีม ในงาน "การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา" IP Awareness : THINK BIG Quiz Contest 2016

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลอันดับที่ 3 (โล่รางวัลและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท) จำนวน 2 ทีม ในงาน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา IP Awareness : THINK BIG Quiz Contest 2016 "ตระหนักรู้ ตระหนักคิด สร้างจิตสำนึก ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

ได้แก่
** ทีมที่ 1 นาย ณัญพงศ์ สิงห์อินทร์ และ นายปฏิพล ผ่องแผ้ว
** ทีมที่ 2 น.ส.พิชามญชุ์ อรรถบท  และ น.ส.อนุสสรา ดาวแจ้ง

จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559