นักศึกษานิเทศ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดร้องเพลง ในงาน “ร้อง เต้น แดนซ์กระจาย”

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายณัฐภัท กปิลกาญจน์ (เฟริ์ส) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดร้องเพลง ในงาน “ร้อง เต้น แดนซ์กระจาย” จัดโดย The Paseo สาขาลาดกระบัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559