ทีมนักศึกษาคณะนิเทศ "ชนะเลิศ" ประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก่อตั้งครบ 50 ปี

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ชื่อทีม Visible Light)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม "คว้ารางวัลชนะเลิศ" ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล  การประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตา ในโอกาสที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก่อตั้งครบ 50 ปี ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย