เรื่องเล่าข่าว SPU : อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกอ.บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่าข่าว SPU : อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกอ.บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา

เครดิต : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน  วันที่ 8 สิงหาคม 2559