เรื่องเล่า ข่าว SPU : ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชน

เครดิต ; หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กรอบบ่าย  วันที่ 9 สิงหาคม 2559