เรื่องเล่า ข่าว SPU : ทีม Visible Light คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเข้าร่วมรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลในการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไท

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ทีม Visible Light คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ 
พร้อมเข้าร่วมรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558

เครดิต : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันที่ 5 สิงหาคม 2559