SPU : นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การบริหารจัดการงานการแสดง" โดย ดร.วรายุฑ มิลินทจินดา

SPU Professional

โดย kanokpong sartsang

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงการ Ideal Graduatee in Fine and Applied Arts บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริหารจัดการงานการแสดง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุฑ มิลินทจินดา ผู้จัดละครชื่อดัง มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่3  สาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคต ณ ห้องเรียน 9-0803  อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เมื่อเร็วๆนี้
#spu #มหาวิทยาลัยศรีปทุม  #เรียน กับตัวจริง ประสบการณ์จริง‪ #‎PASPU ‪#‎PA57SPU