เรื่องเล่า ข่าว SPU : กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรณรงค์ "การออกไปใช้สิทธิ ในการลงประชามติ รับ - ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมรณรงค์ "การออกไปใช้สิทธิ ในการลงประชามติ รับ - ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ  7 สิงหาคม 255

เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา  วันที่ 4 สิงหาคม 2559