เรื่องเล่า ข่าว SPU : ร่วมมือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม MOU ศูนย์สร้างสรรค์งานออกกแบบ สร้างเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : ร่วมมือ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม MOU ศูนย์สร้างสรรค์งานออกกแบบ  สร้างเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เครดิต  : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 สิงหาคม 2559