เรื่องเล่า ข่าว SPU : มอบหมวกนิรภัย

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : มอบหมวกนิรภัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัย 

เครดิต : หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 4 สิงหาคม 2559