SPU : " เรียนกฎหมาย ที่เป็นได้มากกว่านักฎหมาย " ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

" เรียนกฎหมาย ที่เป็นได้มากกว่านักฎหมาย "
เพราะที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้ทุกคนสามารถนำความรู้กฎหมายไปปรับใช้ได้กับทุกบทบาทอาชีพในสังคม

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
ติดต่อ ศูนย์รับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
ทุกวัน 9.00-17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
มือถือ: 08 4751 2900-15 
Line: Sripatum University
คลิกสมัคร : http://bit.ly/29QB5K0