เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม รับมอบอุปกรณ์การศึกษาและตู้หนังสือ ก.ไก่ใส่ตู้ จาก ผู้จัดกการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะ ประกันภัย เพื่อส่งต่อให้นักเรียนด้อยโอกาส

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม รับมอบอุปกรณ์การศึกษาและตู้หนังสือ ก.ไก่ใส่ตู้ จาก ผู้จัดกการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะ ประกันภัย เพื่อส่งต่อให้นักเรียนด้อยโอกาส

เครดิต : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 3 สิงหาคม 2559