เรื่องเล่า ข่าว SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ผู้บริหารบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด เข้ารับรางวัล สุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ผู้บริหารบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด เข้ารับรางวัล สุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก

เครดิต : หนังสือพิมพ์ M2F วันที่ 3 สิงหาคม 2559