เรื่องเล่า ข่าว SPU : อ.จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี ด้านการต่างประเทศ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ นักศึกษามหาบัณฑิต จาก STIE PERBANAS, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : อ.จิณดา  เตชะวณิช รองอธิการบดี ด้านการต่างประเทศ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ นักศึกษามหาบัณฑิต จาก STIE PERBANAS, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม

เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา  วันที่ 3 สิงหาคม 2559