เรื่องเล่า ข่าว SPU : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด

เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา  วันที่ 3 สิงหาคม 2559