นักศึกษาคณะวิศวฯ ได้รับทุนการศึกษา ที่เป็นสถาบัน 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้า

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายบวรวงศ์ วัธนไทยนันท์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท  ที่เป็นสถาบัน 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จํากัด