SPU : บ้านสีฟ้า...ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “BLUE HOUSE DAY” 2016

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับศิษย์เก่า รวมรุ่นคณะบริหารธุรกิจ  สู่บ้านสีฟ้า...ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “BLUE HOUSE DAY” 2016 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวความก้าวหน้าของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นน้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ  ห้อง  Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้ 

ทั้งนี้นี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ อาทิ การแสดงจากศิษย์เก่า  การเล่นเกมส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพดีๆ ระหว่างศิษย์เก่าและคณาจารย์  เล่นดนตรี ฟังเพลง ร้องเพลง และรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความสนุกสนานและความผูกพันธ์ร่วมกัน