เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การใช้งาน ERP by Odoo9 สำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การใช้งาน ERP by Odoo9 สำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่

เครดิต : หนังสือพิมพ์ สยามกีฬารายวัน  วันที่ 31 ก.ค.59