เรื่องเล่าข่าว SPU : ร่วมลงนาม : อ.ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ม.ศรีปทุม ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)

เครดิต : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 27 ก.ค.59