เรื่องเล่า ข่าว SPU : ร่วมมือทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : ร่วมมือทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เครดิต : หนังสื่อพิมพ์ เดลินิวส์ กรอบบ่าย วันที่ 26 กรกฎาคม 2559