เรื่องเล่า ข่าว SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559

เครดิต : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559