นักศึกษาสถาปัตย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบ "สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก"

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายฐานันดร ดวงจันทร์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภายใต้ชื่อผลงาน Nature Colony Ant Concept การประกวดแบบ "สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก" ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปี 2553

จัดโดย บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด(SYS) บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย