บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศรีปทุม คว้าชัยเจ้าเหรียญทอง การแข่งขัน "กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 18 "ทองกวาวเกมส์"

SPU Award

โดย Admin Spublog

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าชัยเป็นเจ้าเหรียญทอง การแข่งขัน "กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 18 "ทองกวาวเกมส์" จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่