ทีมนักศึกษาคณะนิติ คว้า "รองชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในงาน วันรพี

SPU Award

โดย Admin Spublog

ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในงาน วันรพี (ปี 2553) จัดโดย  ศาลล้มละลายกลางร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง