อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เข้ารับถ้วยเกียรติยศรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" ครั้งที่ 16 ด้านศิษย์เก่าดีเด่น

SPU Award

โดย Admin Spublog

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบถ้วยเกียรติยศรางวัลเชิดชูเกียรติ  "เพชรสยาม" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 "ด้านศิษย์เก่าดีเด่น" ในงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  "เพชรสยาม" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม