นศ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้า "รางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย" โครงงานการใส่ใจในคุณภาพของงาน

SPU Award

โดย Admin Spublog

นายกิตติพล ปานชู  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้า "รางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย" โครงงานการใส่ใจในคุณภาพของงาน จัดโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย