เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

เรื่องเล่า ข่าว SPU : คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559